วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กเก่งธัญวิทย์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่เด็กเก่งธัญวิทย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการทดสอบ Pre-EP ปีการศึกษา 2563 และยังมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนธัญวิทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com